Norge deltok på ministermøte i EU Internet Forum

Statssekretær Astrid Bergmål deltok på hybrid ministermøte i EU Internet Forum onsdag 8. desember. Hvordan man kan bekjempe internett-relaterte overgrep mot barn og arbeide mot voldelig ekstremisme og radikalisering var tema for møtet.

Astrid Bergmål på EU Internet Forum
Statssekretær Astrid Bergmål deltok digitalt på ministermøtet i EU Internet Forum. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

– Regjeringen styrker arbeidet mot ekstremisme, radikalisering og overgrep mot barn – også på nett. Dette er utfordringer som må løses internasjonalt, og i samarbeid med bransjen. Derfor var det viktig for oss å delta i gårsdagens ministermøte i EU Internet Forum, sier statssekretær Astrid Bergmål.

Overgrep mot barn via internett har økt kraftig de siste årene, og særlig under pandemien. I tillegg er det et ubestridt faktum at internett er et sted der mange utsettes for radikalisering, eksempelvis gjennom deling av innhold om voldelig ekstremisme og terror. EU Internet Forum er et av EUs tiltak for å gå i dialog med bransjen om å forhindre og bekjempe slike kriminelle handlinger.

Det hybride ministermøtet ble ledet av Ylva Johansson, innenrikskommisær i Europakommisjonen. I tillegg til land i Europa, deltok representanter fra alle de store teknologi- og SOME-selskapene Microsoft, Meta (tidl. Facebook), Twitter og Snapchat med flere.

Statssekretær Bergmål tok i Norges innlegg opp utfordringene som følger av økt kryptering og algoritmer, som muliggjør både deling av overgrepsmateriale og spredning av konspirasjonsteorier og hatefullt innhold.

Videre orienterte Bergmål om opprettelsen av en ekstremismekommisjon som skal se nærmere på hvordan ekstremisme oppstår og hvilke tiltak som fungerer i arbeidet med å forebygge og motvirke radikalisering og ekstremisme. Hun understrekte også de klare forventningene myndighetene har til at teknologiselskapene må ta ansvar for at internett skal være trygt for alle.