Personvernnemnda

Personvernnemda (PVN) er klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet.

Personvernnemnda skal behandle klager på vedtak som Datatilsynet fatter i medhold av personopplysningsloven og enkelte andre lover.

Personvernnemnda har syv medlemmer som oppnevnes for fire år med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år. Lederen og nestlederen oppnevnes av Stortinget. De øvrige fem medlemmene oppnevnes av Kongen. Hvert medlem har et personlig varamedlem.

Fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020 består Personvernnemnda av:

Leder
Lagdommer Kristel Heyerdahl – Oslo
Personlig vara: tingrettsdommer Mats Wilhelm Ruland – Oslo

Nestleder
Førsteamanuensis Bjørnar Borvik – Bergen
Personlig vara: advokat Ellen Eikeseth Mjøs - Bergen

Medlemmer

 • Universitetslektor Gisle Hannemyr – Oslo, gjenoppnevnt
  Personlig varamedlem: Direktør Torgeir Waterhouse – Oslo, gjenoppnevnt.
 • Advokat Hans Marius Graasvold – Bærum, ny som medlem, tidligere vara.
  Personlig varamedlem: seniorrådgiver, jurist Ph.d. Maryke Silalahi Nuth – Oslo, ny.
 • Advokat Line Marianne Coll – Oslo, ny.
  Personlig varamedlem: Dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn – Volda, gjenoppnevnt.
 • Overlege Ellen Økland Blinkenberg – Bergen, ny.
  Personlig varamedlem: Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen – Tromsø, ny.
 • Sivilingeniør Hans Marius Tessem – Gjøvik, ny.
  Personlig varamedlem: Seniorforsker Petter Bae Brandtzæg – Oslo, ny.

Personvernnemndas nettsider