Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Personvernnemnda

Personvernnemda (PVN) er klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet.

Personvernnemnda skal behandle klager på vedtak som Datatilsynet fatter i medhold av personopplysningsloven og enkelte andre lover.

Personvernnemnda har syv medlemmer som oppnevnes for fire år med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år. Lederen og nestlederen oppnevnes av Stortinget. De øvrige fem medlemmene oppnevnes av Kongen. Hvert medlem har et personlig varamedlem.

Personvernnemnda er opprettet med hjemmel i lov om behandling av personopplysninger §43 (personopplysningsloven).

Om Personvernnemnda

Opprettet: 2001

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Postboks 64, 3209 Sandefjord

Eget nettsted: http://www.personvernnemnda.no

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Personvernnemda avgjør klager over Datatilsynets vedtak.

Til toppen