Personopplysningsloven

Justis- og beredskapsdepartementet

LOV-2018-06-15-38: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Loven og personvernforordningen gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger og ved ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser