Statsbudsjettet 2012

Med regjeringens forslag til forsvarsbudsjett på 40,5 milliarder kroner ferdigfinansieres langtidsplanen for Forsvaret. – Dette er viktig for å sikre mer varig balanse i Forsvaret, fastslår forsvarsminister Grete Faremo.

Forsvarsbudsjettet for 2012 ble lagt frem 6. oktober kl. 10.

Fagproposisjon og pressemeldinger fra Forsvarsdepartementet