Revidert budsjett 2009

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram i statsråd fredag 15. mai.

Budsjettdokumenter