Meld. St. 19 (2013–2014)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 4. april 2014 om Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside