Meld. St. 19 (2013–2014)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

Til innholdsfortegnelse

1 Historiske tabeller

Tabell 1.1 Avkastning av SPU i 2013, siste 3, 5, og 10 år, samt i perioden 1998–2013, målt i norske kroner. Årlig geometriske gjennomsnitt. Prosent

2013

Siste 3 år

Siste 5 år

Siste 10 år

1998–2013

SPU inkl. eiendom

Faktisk portefølje

25,11

9,59

9,23

5,78

5,46

Norsk inflasjon1

2,13

1,38

1,74

1,75

2,00

Forvaltningskostnader

0,07

0,07

0,09

0,10

0,09

Avkastning justert for kostnader og inflasjon

22,43

8,03

7,27

3,86

3,30

SPU ekskl. eiendom

Faktisk portefølje

25,14

9,61

9,24

5,79

5,46

Referanseindeks

24,07

9,28

8,10

5,55

5,15

Meravkastning

1,07

0,33

1,13

0,24

0,31

Aksjeporteføljen

Faktisk portefølje

36,26

11,76

12,75

7,28

5,23

Referanseindeks

34,87

11,41

12,08

6,80

4,70

Meravkastning

1,39

0,35

0,67

0,49

0,53

Renteporteføljen

Faktisk portefølje

8,01

5,49

3,35

3,89

4,79

Referanseindeks

7,74

5,33

1,57

3,69

4,58

Meravkastning

0,27

0,17

1,79

0,21

0,21

1 Inflasjon gitt i tabellen er ikke basert på inflasjon målt i fondets valutakurv, men på norske KPI-tall.

Kilde: Norges Bank, Macrobond og Finansdepartementet.

Tabell 1.2 Nominell avkastning av SPU og inflasjon1 i utvalgte valutaer og målt i fondets valutakurv. Årlig geometriske gjennomsnitt. Prosent

År

Fondets valutaurv

NOK

USD

EUR

GBP

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

Avk.

Inflasjon

1997

9,07

1,75

10,83

2,62

-4,01

2,29

11,87

1,54

-0,16

1,82

1998

9,26

0,92

19,75

2,25

15,87

1,56

7,63

1,16

14,59

1,56

1999

12,44

1,28

13,84

2,30

7,92

2,21

26,42

1,04

11,41

1,32

2000

2,49

2,02

6,53

3,13

-2,91

3,36

3,66

2,16

4,75

0,87

2001

-2,47

1,17

-5,34

3,03

-6,93

2,85

-1,86

2,34

-4,47

1,18

2002

-4,74

1,91

-19,09

1,29

4,76

1,58

-11,12

2,29

-5,30

1,27

2003

12,59

1,57

19,96

2,45

24,92

2,28

3,92

2,02

12,34

1,36

2004

8,94

2,37

3,93

0,44

14,16

2,66

5,94

2,19

6,45

1,34

2005

11,09

2,33

14,28

1,59

2,22

3,39

17,80

2,15

14,32

2,04

2006

7,92

2,13

5,89

2,26

15,16

3,23

3,01

2,20

1,01

2,30

2007

4,26

3,12

-3,90

0,76

10,20

2,83

-0,61

2,15

8,35

2,35

2008

-23,31

1,42

-6,66

3,79

-27,62

3,86

-23,87

3,26

0,21

3,63

2009

25,62

1,82

7,88

2,11

30,77

-0,37

26,69

0,28

16,42

2,12

2010

9,62

1,98

9,49

2,47

8,82

1,68

16,38

1,57

12,24

3,34

2011

-2,54

2,84

-1,39

1,24

-3,96

3,12

-0,75

3,12

-3,25

4,45

2012

13,42

1,98

6,70

0,77

14,42

2,09

12,66

2,48

9,39

2,84

2013

15,95

1,39

25,11

2,13

14,77

1,48

9,81

1,38

12,64

2,52

1998–2013

5,70

1,89

5,46

2,00

6,75

2,36

5,20

1,96

6,71

2,15

1997–2013

5,89

1,88

5,77

2,03

6,09

2,35

5,58

1,94

6,29

2,13

1 Inflasjon i enkeltvalutaene gitt i tabellen er ikke basert på inflasjon målt i fondets valutakurv, men på KPI-tall for hvert enkelt land/valutaområde.

Kilde: Norges Bank, Macrobond og Finansdepartementet.

Til dokumentets forside