Meld. St. 22 (2013–2014)

Noregs deltaking i den 68. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 67. generalforsamlinga i FN

Til innhaldsliste

3 Oversikt over norske innlegg, FNs 68. generalforsamling

Plenum:

 • Hovudinnlegg i generaldebatten. 25.09.13

 • Tematisk debatt om vatn, sanitet og berekraftig energi på dagsordenen etter 2015. 19.2.2014

 • Humanitær debatt. 13.12.2013

 • Rapportane til dei internasjonale straffedomstolane for Rwanda og det tidlegare Jugoslavia (ICTR og ICTY). Noreg på vegner av dei nordiske landa. 14.10.2013

 • Høgnivåmøte om funksjonshemming og utvikling. Utviklingsminister Heikki Holmås. 30.9.2013

 • Konferanse om tilrettelegging av iverksetjinga av den kjernefysiske prøvestanstraktaten (artikkel XIV). Utanriksminister Espen Barth Eide. 27.9.2013

 • R2P – statsansvar og førebygging. 11.9.2013

1. komité:

 • Tematisk diskusjon om konvensjonelle våpen. 29.10.2013

 • Kjernevåpen. 18.10.2013

 • Andre masseøydeleggingsvåpen 24.10.2013

 • Generell debatt. 14.10.2013

2. komité:

 • Berekraftig utvikling. 4.11.2013

 • Kvinner og utvikling. 17.10.2013

 • Finansiering for utvikling. 16.10.2013

 • Operasjonelle aktivitetar for utvikling. 14.10.2013

 • Generell debatt. 10.10.2013

3. komité:

 • Resolusjonen om internt fordrivne. 21.11.2013

 • Introduksjon av utkast for resolusjonen om kvinnelege menneskerettsforkjemparar. 21.11.2011

 • Menneskerettsrådet. 13.11.2013

 • Interaktivt dialogmøte med høgkommissæren for flyktningar. 6.11.2013

 • Eliminering av rasisme, diskriminering, framandfrykt og relatert intoleranse. 4.11.2013

 • Generell diskusjon om menneskerettar. 31.10.2013

 • Urfolks rettar. Noreg på vegner av nordiske land. 21.10.2013

 • Barns rettar. 18.10.2013

 • Fremjing av kvinner. 14.10.2013

 • Sosial utvikling, andre innlegg. 8.10.2013

 • Sosial utvikling. 8.10.2013

4. komité:

 • FNs organisasjon for støtte til palestinske flyktningar i Midtausten. 7.11.2013

 • Omfattande gjennomgang av heile spørsmålet om fredsbevarande operasjonar. 30.10.2013

5. komité:

 • Utkast til FNs programbudsjett 2014-2015. 30.10.2013

6. komité:

 • Folkerettskommisjonen. Finland på vegner av dei nordiske landa. 11.11.2013

 • Folkerettskommisjonen – reservasjonar. Sverige på vegner av dei nordiske landa. 5.11.2013

 • Folkerettskommisjonen – rapport frå 63. og 65. sesjon. Rolf Einar Fife på vegner av dei nordiske landa. 28.10.2013

 • Statsansvar. Fellesnordisk innlegg. 25.10.2013

 • FNs kommisjon for internasjonal handelsrett (UNCITRAL). Danmark på vegner av dei nordiske landa. 25.10.2013

 • Diplomatisk vern. Fellesnordisk innlegg. 21.10.2013

 • Omfang og bruk av prinsippet om universell jurisdiksjon. 17.10.2013

 • Tiltak for å eliminere internasjonal terrorisme. 7.10.2013

 • Kriminell ansvarleggjering av FN-tenestemenn og ekspertar på oppdrag. 16.10.2013

 • Rettstryggleik på nasjonale og internasjonale nivå. Sverige på vegner av dei nordiske landa. 9.10.2013

Anna:

 • FNs spesialkomité for fredsbevarande operasjonar. 25.2.2014

 • Sosialkommisjonen, 52. sesjon. 13.2.2014

 • Arbeidsgruppa for berekraftige utviklingsmål (Open Working Group on Sustainable Development Goals). Innlegg på vegner av Danmark, Irland og Noreg. 9.1.2014

 • Høgnivåmøtet om FNs nødhjelpsfond (CERF). 13.12.2013

 • IGADs (Inter-governmental Authority on Development) partnarforum om Somalia. Utviklingsminister Heikki Holmås. 30.9.2013

 • Innlegg på møte for Myanmar-vennegruppa. Utanriksminister Espen Barth Eide. 26.9.2013

 • Opningsinnlegg på Trygve Lie-symposiet. Utanriksminister Espen Barth Eide. 26.9.2013

 • Høgnivåmøte om utviklingsmåla og dagsordenen etter 2015. Statsminister Jens Stoltenberg. 25.9.2013

Tryggingsrådet:

 • Møte om Midtausten. 22.10.2013

 • Situasjonen i Midtausten, mellom anna Palestina-spørsmålet. 21.01.2014

 • Varetaking av internasjonal fred og tryggleik: krig, lærdomane frå krigen og søking etter permanent fred. 29.01.2014

 • Open debatt om kvinner, fred og tryggleik. Halde av Sverige på vegner av dei nordiske landa. 29.01.2014