Meld. St. 8 (2014–2015)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utenriksdepartementet 28. november 2014 om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og interansjonalt ikke-spredningssamarbeid, blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside