§ 27 - Havne- og farvannsloven § 27 om mottaksplikt - Tromsø Havn

Tolkningsuttalelse fra Samferdselsdepartementet,  etter brev av 8. oktober 2020 fra Forsvarsdepartementet med anmodning om en nærmere vurdering av mottaksplikten i relasjon til sak om mottak av allierte fartøy i Tromsø Havn.

Les brevet (pdf)