Tolkningsuttalelser om bergverksordningen for Svalbard