Bergverksordning for Svalbard

Lov 7. august 1925 om Bergverksordning for Svalbard

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser