Høring NOU 2017:13 Ny sentralbanklov

Finansdepartementet sender med dette NOU 2017:13 Ny sentralbanklov, på høring

Status: På høring

Høringsfrist: 15.10.2017