Meld. St. 22 (2011–2012)

Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Nærings- og handelsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet 27. april 2012 om Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside