Meld. St. 22 (2011–2012)

Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF

Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget