Prop. 187 L (2012–2013)

Endringer i lov om Innovasjon Norge

Endringer i lov om Innovasjon Norge

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget