Meld. St. 2 (2016–2017)

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 11. mai 2017 om Revidert nasjonalbudsjett 2017 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside