Meld. St. 21 (2020–2021)

Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 26. mars 2021 om Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside