Meld. St. 23 (2018–2019)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 10. april 2019 om Nordisk samarbeid blir sendt Stortinget.