Meld. St. 23 (2018–2019)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

2 Relevante nettsider

Den nordiske investeringsbanken (NIB)

www.nib.int

Europaportalen

www.regjeringen.no/europaportalen

Foreningen Norden

www.norden.no

Grensetjenesten - Morok6ulien

www.gtm.nu

Info Norden (informasjonstjenesten til Nordisk ministerråd)

www.norden.org/no/info-norden

NordForsk

www.nordforsk.org

Nordic Innovation

www.nordicinnovation.org

Nordisk atlanterhavssamarbeid (NORA)

www.nora.fo

Nordisk energiforskning

www.nordicenergy.org

Nordisk film og TV-fond

www.nordiskfilmogtvfond.com

Nordisk genresurssenter (NordGen)

www.nordgen.org

Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK)

www.nikk.no

Nordisk informasjonssenter for medie- og kommunikasjonsforskning (NORDICOM)

www.nordicom.gu.se

Nordisk institutt for Asiastudier (NIAS)

www.nias.ku.dk

Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)

www.niom.no

Nordisk institutt for sjørett (NIfS)

www.jus.uio.no/nifs

Nordisk institutt for teoretisk fysikk (NORDITA)

www.nordita.org

Nordisk institusjon for videreutdannelse innen arbeidsmiljøområdet (NIVA)

www.niva.org

Nordisk internettportal om trygdeytelser i Norden

www.nordsoc.org/no

Nordisk journalistsenter

www.njc.dk

Nordisk komité for jordbruks- og matvareforskning (NKJ)

www.nordicagriresearch.org

Nordisk kulturfond

www.nordiskkulturfond.org

Nordisk miljøfinansieringsselskap (NEFCO)

www.nefco.org

Nordisk ministerråd

www.norden.org/no/nordisk-ministerraad

Nordisk nettverk for voksnes læring

www.nvl.org

Nordisk prosjekteksportfond (Nopef)

www.nopef.com

Nordisk råd

www.norden.org/no/nordisk-raad

Nordisk skatteportal

www.nordisketax.net

Nordisk språkkoordinasjon

www.sprogkoordinationen.org

Nordisk utviklingsfond (NDF)

www.ndf.si

Nordplus

www.nordplusonline.org

Nordregio

www.nordregio.se

Samarbeid mellom nordiske kartverk

www.kartverket.no/en/about-the-norwegian-mapping-authority/centre-for-property-rights-and-development/News/nordic-mapping-authorities-strengthening-cooperation