Meld. St. 23 (2018–2019)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

1 Sammenstilling av budsjett 2019 og 2018 (DKK)

Budsjett

Budsjett

Differanse

2019

2018

Nom.

Korr.

1.

MR Samarbeidsministerne

265.713

262.059

3.654

-533

a.

Prioriteringsbudsjettet

90.990

88.351

2.639

1.204

b.

Internasjonalt samarbeid

61.010

60.657

353

-608

i. Herav kontorene1

16.108

16.015

93

-161

c.

Nordisk Ministerråds fellesaktiviteter og sekretariatet

113.713

113.051

662

-1.129

i. Herav sekretariatet (NMRS)

80.903

80.433

470

-804

2.

MR Utdanning og forskning

222.086

221.338

748

1.208

a.

Generelle forsknings- og utdanningsinitiativer

4.463

3.427

1.036

966

b.

Politikkutvikling mv.

15.460

15.954

-494

-738

c.

Mobilitets- og nettverksprogrammer

85.033

81.510

3.523

2.184

d.

NordForsk (institusjon)

96.789

100.224

-3.435

-1.002

e.

Øvrig forskning

20.341

20.223

118

-202

3.

MR Sosial- og helsepolitikk

41.799

43.290

-1.491

-1.433

i. Herav Nordens Välfärdcenter (institusjon)

19.247

19.661

-414

0

4.

MR Kultur

181.622

176.797

4.825

2.232

a.

Generelle kultursatsninger

56.002

51.637

4.365

3.483

b.

Barn og unge

6.381

6.344

37

-63

c.

Film og media

32.410

32.222

188

-322

d.

Kunstområdet

31.944

31.760

184

-318

e.

Nordiske kulturhus (institusjoner)

48.156

48.144

12

-481

f.

Andre kultursatsninger

6.729

6.690

39

-67

5.

MR Fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk

42.125

42.164

-39

78

a.

Fiskeri

6.611

6.512

99

-5

b.

Jord- og skogbruk

28.588

28.823

-235

95

i. Herav NordGen (institusjon)

20.937

21.409

-472

-21

c.

Næringsmidler

6.926

6.829

97

-12

6.

MR Likestilling

9.376

9.322

54

-93

7.

MR Bærekraftig vekst

129.593

132.402

-2.809

-1.324

a.

Næring

84.763

86.557

-1.794

-366

i. Herav Nordic Innovation (institusjon)

67.589

69.653

-2.064

-366

b.

Energi

12.407

13.213

-806

-632

i. Herav Nordisk Energiforskning (institusjon)

9.052

9.279

-227

0

c.

Regional

32.423

32.632

-209

-326

i. Herav Nordregio (institusjon)

10.545

10.881

-336

-109

8.

MR Miljø og klima

47.180

46.402

778

36

9.

MR Arbeidsliv

14.373

14.292

81

-143

i. Herav NIVA (institusjon)

3.562

3.508

54

0

10.

MR Økonomi- og finanspolitikk

1.607

1.598

9

-16

11.

MR Lovsamarbeid

1.205

1.198

7

-12

Totalt nordisk budsjett

956.679

950.862

5.817

0

1 Ministerrådets kontorer i Estland, Latvia, Litauen og Nordvestrussland