Meldinger til Stortinget

Meld. St. 23 (2018–2019)

Nordisk samarbeid

Melding til Stortinget om det nordiske samarbeidet legges fram årlig. Denne meldingen omhandler de viktigste utviklingstrekkene ved det nordiske samarbeidet i 2018 og 2019. Det første kapittelet beskriver en rekke tiltak som er iverksatt de siste årene for å følge opp regjeringens mål om at det nordiske samarbeidet skal utvikles og forsterkes. I andre del av meldingen belyser regjeringen, med utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer, hvordan vi kan arbeide for å sikre et fortsatt trygt Norden.

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget