Meld. St. 27 (2020–2021)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

3 Nordisk samarbeid – nettsider

Agenda 2030

sustainabledevelopment.un.org

Foreningen Norden

norden.no

Grensehinderrådet

norden.org/no/organisation/grensehinderradet

Grensetjenesten – Morokulien

grensetjansten.com

Info Norden (informasjonstjenesten til Nordisk ministerråd)

nordeninfo.no/norden-for-deg

Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK)

norden.org/no/organisation/nordisk-barne-og-ungdomskomite-nordbuk

Nordens velferdssenter

nordicwelfare.org

NordForsk

nordforsk.org

Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO)

www.nordefco.org

Nordic Innovation

nordicinnovation.org

Nordisk Atlantsamarbeid (NORA)

nora.fo

Nordisk Energiforskning

nordicenergy.org

Nordisk Film & TV Fond

www.nordiskfilmogtvfond.com

Nordisk genressurssenter (NordGen)

nordgen.org

Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK)

nikk.no

Nordisk informasjonssenter for medie- og kommunikasjonsforskning (NORDICOM)

nordicom.gu.se

Nordisk institusjon for videreutdanning innen arbeidsmiljøområdet (NIVA)

niva.org

Nordisk journalistsenter

njc.dk

Nordisk komité for jordbruks- og matvareforskning (NKJ)

nordicagriresearch.org

Nordisk investeringsbank (NIB)

nib.int

Nordisk miljøfinansieringsselskap (NEFCO)

nefco.org

Nordisk utviklingsfond (NDF)

ndf.fi

Nordisk kulturfond

nordiskkulturfond.org

Nordisk ministerråd

norden.org/no/nordisk-ministerrad

Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL)

nvl.org

Nordisk råd

norden.org/no/nordisk-rad

Nordisk skatteportal

nordisketax.net

Nordplus

nordplusonline.org

Nordregio

nordregio.org