Meld. St. 27 (2020–2021)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 9. april 2021 om nordisk samarbeid blir sendt Stortinget.