Meld. St. 27 (2020–2021)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

1 Sammenstilling av budsjett 2021 og 2020 (DKK)

Budget

Budget

Difference

2021

2020

Nom.

Korr.

1.

MR Samarbejdsministrene

273.992

258.114

15.878

9.333

a.

Fremme af et grønt, et konkurrencedygtigt og et bæredygtigt Norden

128.930

108.906

20.024

-25.376

b.

Internationalt samarbejde

56.176

59.968

-3.792

-3.968

i. Heraf kontorerne1

14.876

15.624

-748

-924

c.

Sekretariatsfunktioner

88.886

89.240

-354

-1.323

i. Heraf sekretariatet (NMRS)

81.680

82.036

-356

-1.325

2.

MR Uddannelse og Forskning

207.550

224.723

-17.173

-13.057

a.

Generelle forsknings- og uddannelsesinitiativer

1.000

4.498

-3.498

-3.498

b.

Politikudvikling mv.

17.034

15.723

1.311

1.087

c.

Mobilitets- og netværksprogrammer

78.299

86.356

-8.057

-9.366

d.

NordForsk (institution)

109.421

97.459

11.962

17.641

e.

Forskning i øvrigt

1.796

20.687

-18.891

-18.921

3.

MR Social- og Helsepolitik

41.124

42.331

-1.207

-1.594

i. Heraf Nordens Velfærdscenter (institution)

18.265

18.786

-521

-714

4.

MR Kultur

163.433

173.766

-10.333

-11.908

a.

Generelle kultursatsninger

48.355

53.516

-5.161

-5.763

b.

Film og Media

31.840

31.464

376

-156

c.

Kunstområdet

31.585

32.691

-1.106

-1.634

d.

Nordiske Kulturhuse (institutioner)

44.865

47.754

-2.889

-2.737

e.

Andre kultursatsninger

6.788

8.341

-1.553

-1.618

5.

MR Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug

45.199

43.926

1.273

915

a.

Fiskeri

6.660

6.660

0

0

b.

Jord- og Skovbrug

30.399

30.041

358

0

i. Heraf NordGen (institution)

22.628

22.388

240

0

c.

Levnedsmidler

6.270

6.270

0

0

6.

MR Ligestilling og LGBTI

11.414

11.671

-257

-302

7.

MR Bæredygtig Vækst

133.146

131.921

1.225

4.891

a.

Erhverv

84.729

86.241

-1.512

2.072

i. Heraf Nordisk Innovation (institution)

71.680

65.450

6.230

9.950

b.

Energi

15.551

12.832

2.719

3.168

i. Heraf Nordisk Energiforskning (institution)

8.666

9.115

-449

0

c.

Regional

32.866

32.848

18

-349

i. Heraf Nordregio (institution)

10.293

10.293

0

-109

8.

MR Miljø og Klima

60.023

47.555

12.468

12.221

9.

MR Arbejdsliv

14.431

15.223

-792

-893

i. Heraf NIVA (institution)

3.661

3.617

44

0

10.

MR Økonomi- og Finanspolitik

1.592

1.634

-42

-42

11.

MR Justits

1.193

1.225

-32

-32

12.

MR Digital

15.926

15.458

468

468

Totalt nordisk budget

969.023

967.547

1.476

0

1 Ministerrådets kontorer i Estland, Letland, Litauen og Nordvestrusland