Meld. St. 31 (2020–2021)

Finansmarkedsmeldingen 2021

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 23. april 2021 om Finansmarkedsmeldingen 2021 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside