Forsiden

Meld. St. 9 (2020–2021)

Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utenriksdepartementet 27. november 2020 om Mennesker, muligheter og norske interesser i nord blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside