NOU 2007: 05

Frarådningsplikt i kredittkjøp— Utredning nr. 17 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

7 Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council of credit agreement for consumers amending Council Directive 93/13/EC

Figur 7.1 

Figur 7.1

Figur 7.2 

Figur 7.2

Figur 7.3 

Figur 7.3

Figur 7.4 

Figur 7.4

Figur 7.5 

Figur 7.5

Figur 7.6 

Figur 7.6

Figur 7.7 

Figur 7.7

Figur 7.8 

Figur 7.8

Figur 7.9 

Figur 7.9

Figur 7.10 

Figur 7.10

Figur 7.11 

Figur 7.11

Figur 7.12 

Figur 7.12

Figur 7.13 

Figur 7.13

Figur 7.14 

Figur 7.14

Figur 7.15 

Figur 7.15

Figur 7.16 

Figur 7.16

Figur 7.17 

Figur 7.17

Figur 7.18 

Figur 7.18

Figur 7.19 

Figur 7.19

Figur 7.20 

Figur 7.20

Figur 7.21 

Figur 7.21

Figur 7.22 

Figur 7.22

Figur 7.23 

Figur 7.23

Figur 7.24 

Figur 7.24

Figur 7.25 

Figur 7.25

Figur 7.26 

Figur 7.26

Figur 7.27 

Figur 7.27

Figur 7.28 

Figur 7.28

Figur 7.29 

Figur 7.29

Figur 7.30 

Figur 7.30

Figur 7.31 

Figur 7.31

Figur 7.32 

Figur 7.32

Figur 7.33 

Figur 7.33

Figur 7.34 

Figur 7.34

Figur 7.35 

Figur 7.35

Figur 7.36 

Figur 7.36

Figur 7.37 

Figur 7.37

Figur 7.38 

Figur 7.38

Figur 7.39 

Figur 7.39

Figur 7.40 

Figur 7.40

Figur 7.41 

Figur 7.41

Figur 7.42 

Figur 7.42

Figur 7.43 

Figur 7.43

Figur 7.44 

Figur 7.44

Figur 7.45 

Figur 7.45

Figur 7.46 

Figur 7.46

Figur 7.47 

Figur 7.47

Figur 7.48 

Figur 7.48

Figur 7.49 

Figur 7.49

Figur 7.50 

Figur 7.50

Figur 7.51 

Figur 7.51

Figur 7.52 

Figur 7.52

Figur 7.53 

Figur 7.53

Figur 7.54 

Figur 7.54

Figur 7.55 

Figur 7.55

Figur 7.56 

Figur 7.56

Figur 7.57 

Figur 7.57

Figur 7.58 

Figur 7.58

Figur 7.59 

Figur 7.59

Figur 7.60 

Figur 7.60

Figur 7.61 

Figur 7.61

Figur 7.62 

Figur 7.62

Figur 7.63 

Figur 7.63

Figur 7.64 

Figur 7.64

Figur 7.65 

Figur 7.65

Figur 7.66 

Figur 7.66

Figur 7.67 

Figur 7.67

Figur 7.68 

Figur 7.68

Figur 7.69 

Figur 7.69

Figur 7.70 

Figur 7.70

Figur 7.71 

Figur 7.71

Figur 7.72 

Figur 7.72

Figur 7.73 

Figur 7.73

Figur 7.74 

Figur 7.74

Figur 7.75 

Figur 7.75

Figur 7.76 

Figur 7.76

Figur 7.77 

Figur 7.77

Til dokumentets forside