NOU 2017: 8

Særdomstoler på nye områder?— Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsaker og utlendingssaker

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet

Særdomstolsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 7. mai 2015. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo, 9. mars 2017

Hans Petter Graver

Leder

Geir Kjell Andersland

Christofer Eriksen

Siv Hallgren

Anne Margrethe Lund

Solveig Moen

Kristin Otterlei

Kirsti Ramberg

Tore Roald Riedl

Brynjulf Risnes

Hilde Stoltenberg

Karl Otto Thorheim

Camilla Torgersen

Stig Hjalmar Torsteinson

Toril Kristiansen Høyland

Ingeborg Skonnord

Arild Hjelmervik

Til dokumentets forside