Ot.prp. nr. 2 (2003-2004)

Om lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond

Til innholdsfortegnelse

3 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om å endre petroleumsfondsloven er av budsjetteknisk karakter og antas å ha begrensede økonomiske og administrative konsekvenser utover redegjørelsen gitt i kapittel 2.