Ot.prp. nr. 2 (2003-2004)

Om lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond

Om lov om endring i lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget