Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapittel: 200–288 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3288, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

Tilråing

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

  1. I Prop. 1 S om statsbudsjettet for år 2010 blir dei summane førde opp som er nemnde i eit framlagt forslag:

a.

Sum utgifter under kap. 200-288 og 2410

Kr

94 980 082 000

b.

Sum inntekter under kap. 3200-3288, 5310 og 5617

Kr

19 786 436 000

Til forsida av dokumentet