Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 105 L (2011–2012)

Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Til innholdsfortegnelse

2 Høring

Spørsmålet om ratifikasjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært sendt på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne

 • Sosial- og helsedirektoratet

 • Statens råd for funksjonshemmede

 • Utlendingsdirektoratet

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen NAVO

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

 • KS – Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner

 • Unio

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Departementet mottok i alt 30 høringsuttalelser. I høringen kom det ikke frem alternativer til Likestillings- og diskrimineringsombudet som tilsynsorgan.

Til toppen
Til dokumentets forside