Prop. 127 L (2012–2013)

Endringar i jordlova

Endringar i jordlova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget