Prop. 13 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget