Prop. 21 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Samferdselsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget