Prop. 1 LS (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 Skatter, avgifter og toll 2018

Til innholdsfortegnelse

B – Forslag til skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til forsiden