Prop. 1 LS (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 Skatter, avgifter og toll 2018

Til innholdsfortegnelse

3 Toll

Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2016

Administrativ tollnedsettelse

Forskrift

2015 Antall

2016 Antall

Endring siste år Pst.

Individuelle tollnedsettelser

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT)

3 774

3 735

-1,0

Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (RÅK)

15 362

18 673

21,6

Generelle tollnedsettelser

Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer (FAT)

258

246

-4,7

Kvoteuttak

Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer

1 742

1 701

-2,4

Utenlands bearbeiding

Forskrift om tollnedsettelse for landbruksvarer som gjeninnføres etter bearbeiding i utlandet

239

231

-3,3

Innenlands bearbeiding

Forskrift til lov om toll og vareførsel

19

49

157,9

Totalt

21 394

24 635

15,1

Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og importstatistikk fra Statistisk sentralbyrå

Kvoteutnyttelse

Auksjonsbeløp2

Kvote-størrelse1 2016

Kvote- import1 2016

Total import 20163

2016

2015

2016

2015

Varenummer

Produkt

Opprinnelse

Tonn

Tonn

Pst.

Pst.

Kr/kg

Kr/kg

Tonn

01.01.2100/2902/2908

Islandshest

Island

200 stk

34 stk

17

23

-

-

51 stk

01.06.1910, 02.08.9021

Levende rein og reinsdyrkjøtt

WTO

-

-

-

-

-

-

100 stk

02.01, 02.02

Storfekjøtt

Namibia/Botswana

2 700

2 700

100

100

-

-

3 189

02.01, 02.02

Storfekjøtt4

Namibia/Botswana

500

500

100

100

15,80

9,09

3 189

02.01, 02.02

Storfekjøtt

Swaziland

500

488

98

100

-

-

500

02.01.1000/2001/2002/2003/2004, 02.02.1000/2001/2002/2003/2004

Storfekjøtt

EU

900

900

100

98

20,50

23,00

16 636

02.01.3001, 02.02.3001

Biffer og fileter av storfe

GSP

500

-

-

44

-

-

4 211

02.02

Storfekjøtt4

WTO

1 084

1 071

99

99

50,01

44,97

1 666

02.03.2101

Svinekjøtt

WTO

1 381

5

-

4

0,01

0,01

13

02.03.1101/2101

Kjøtt av tamsvin

EU

600

598

100

99

5,55

3,41

603

02.03.1109/1209/1909/2109/2209/2909,02.08.1000/9030/9094/ex. 9099

Annet vilt

WTO

250

240

96

72

10,86

8,16

244

02.04

Sauekjøtt

Island

600

547

91

98

-

-

547

02.04.1000/2100/2200/2300/3000/4100/4200/4300

Småfekjøtt

Botswana, Namibia og Swaziland

400

139

35

40

-

-

139

02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000

Småfekjøtt4

WTO

206

164

80

23

14,51

27,81

874

02.06.4100

Lever av svin

EU

350

-

-

36

0,01

0,01

-

02.07.1100/1200/2400/2500

Kjøtt av fjærfe

EU

800

629

79

73

3,12

3,00

704

02.07.1200

Hønsekjøtt

WTO

221

69

31

4

0,02

0,50

296

02.07.2500

Kalkunkjøtt

WTO

221

-

-

-

0,01

0,01

-

02.07.4200/5200/6010

Ender, gjess mm.

WTO

221

152

69

82

0,04

4,51

155

02.07.4401

Andebryst

EU

100

12

12

21

0,01

0,32

14

02.08.9046/9047/9048

Hjortekjøtt4

WTO

200

193

96

99

17,01

42,04

140

02.08.9043/9044/9045

Elgkjøtt4

WTO

100

83

83

97

10,70

9,56

74

02.10.1101

Skinke av svin

EU

400

399

100

100

28,60

10,16

426

02.10.2000

Tørket storfekjøtt

EFTA

10

-

1

-

0,01

0,04

-

kap. 2 og kap. 16

Kjøtt til messer

WTO

35

8

24

20

-

-

-

kap. 2 og kap. 16

Halalkjøtt

Alle land

30

29

98

89

-

-

-

kap. 2 og kap. 16

Kosherkjøtt

Alle land

15

6

41

-

-

-

-

04.05.1000

Smør

WTO

575

366

64

59

3,16

0,77

372

04.06

Ost

EFTA

200

152

76

89

7,06

14,02

149

04.06

Ost totalt

EU

7 200

7 199

100

99

-

-

11 261

Historisk

EU

4 500

4 497

100

99

-

-

-

Auksjon

EU

2 700

2 702

100

100

25,56

25,52

-

04.07.2100

Hønseegg

WTO

1 295

409

32

5

0,04

0,01

697

04.07.1100/2100/9000

Hønseegg

EU

290

249

86

48

2,01

0,02

859

04.09.0000

Honning

GSP

192

173

90

100

4,11

11,40

888

05.11.9911/9921

Blodpulver

EU

350

-

-

99

-

0,01

644

06.02.1021/1024

Stiklinger u/rot

EU

2 mill. kr

2 mill. kr

100

100

-

-

8,2 mill. kr

06.02.9031

Grønne potteplanter

EU

4 mill. kr

4 mill. kr

100

100

-

-

6,3 mill. kr

ex. 06.02.9043, 06.02.9044

Potteplanter m/blomst

EU

8 mill. kr

8 mill. kr

100

100

-

-

59,5 mill. kr

06.02.9091

Gras i ruller

EU

4 mill. kr

1,9 mill. kr

49

4

-

-

2,2 mill. kr

07.01.9022

Nypoteter 01.04–14.05

EU

2 500

-

-

10

0,01

0,01

581

07.01.9028

Poteter

Egypt

1 310

-

-

-

-

-

-

07.04.9013/9020

Hvitkål

WTO

134

88

66

100

0,01

0,01

1 375

07.04.9040

Rødkål

WTO

134

14

10

38

0,01

0,01

366

07.05.1112/1122

Issalat industri 01.03–30.11

EU

600

95

16

60

0,07

1,16

5 084

07.05.1112

Issalat industri 01.03–31.05

EU

400

321

80

85

0,21

0,27

3 536

07.08.1000

Erter

Egypt

60

-

-

-

0,01

-

15

07.12.9011

Tørkede poteter

EU

300

123

41

-

0,01

0,01

146

ex. 08.08.1011

Epler 01.08–30.11

WTO

750

735

98

100

4,05

4,22

8 898

ex. 08.08.1011

Epler 01.11–30.11

WTO

250

96

38

32

4,07

4,22

3 407

ex. 08.08.1011

Epler 01.05–31.07

WTO

7 000

6 271

90

84

0,51

0,40

14 236

ex. 08.08.1011

Epler 01.05–31.07

EU

2 000

1 657

83

98

0,32

0,67

6 170

08.08.3020

Pærer

WTO

250

250

100

100

3,97

3,97

5 122

08.10.1023/1024

Jordbær

EU

300

276

92

100

5,60

5,52

1 607

08.11.1000

Jordbær konserves (2 200t)

EU

2 200

2 200

100

95

-

-

4 509

08.11.1000

Jordbær konserves (nasjonal)

Alle land

1 700

1 698

100

99

-

-

5 100

ex. 08.11.2019, 08.11.2091

Bringebær konserves (950t)

EU

950

943

99

94

-

-

1 849

ex. 08.11.2019, 08.11.2091

Bringebær konserves (nasjonal)

Alle land

750

745

99

100

-

-

2 510

ex. 08.11.2019, 08.11.2093/9003, 20.09.8911/8919/8993

Solbær-/kirsebærkonsentrat

EU

340

337

99

95

-

-

670

08.12.1000

Kirsebær

EU

100

-

-

-

-

-

-

07.13.1001, 10.01.9900, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000. 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/3000/4090, 23.03.2010

Kraftfôrråvarer

Alle land

205 000

202 799

99

97

0,01

0,01

-

10.01.1900/9900, 10.02.9000, 10.08.4000/5000/6000/9000

Matkorn

Alle land

162 000

156 183

96

97

0,01

0,01

-

10.01.1900

Durumhvete til pasta

EU

5 000

1 150

23

-

0,01

0,01

1 362

10.01.1900

Durumhvete

Canada/ Ukraina

10 000

-

-

-

0,01

0,01

-

10.02.1000

Høstrug til såing

EU

1 000

801

80

100

0,01

0,36

823

10.05.9010

Mais til dyrefôr

EU

10 000

9 998

100

100

0,04

0,01

40 519

11.03.1310

Maisgrits til dyrefôr

EU

10 000

9 996

100

100

0,01

0,10

28 633

12.01.9010, 12.05.1010/9010

Oljefrø

Alle land

10 000

7 518

75

28

0,01

0,01

-

12.09.2300

Svingelfrø

EU

75

74

99

97

0,02

0,01

476

12.09.2300

Svingelfrø til plen

EU

400

385

96

100

0,02

3,72

12.09.2400

Engrappfrø

EU

50

44

87

100

0,02

5,01

248

12.09.2400

Engrappfrø til plen

EU

200

182

91

93

0,06

1,24

12.09.2500

Raigrasfrø

EU

700

641

92

100

0,01

14,14

671

12.14.9091

Høy

EU

35 000

10 891

31

35

0,01

0,01

10 963

12.14.9091

Høy (andre land)

Utenfor EU

500

-

-

-

-

0,01

-

16.01.0000

Pølser

EFTA

10

-

-

-

0,02

0,10

-

16.01.0000

Pølser

EU

400

363

91

88

54,51

50,02

1 268

16.02.3101

Kalkunrull

WTO

20

15

75

21

0,33

0,28

15

16.02.5001

Kjøttboller

EU

200

138

69

64

2,10

1,00

145

16.02.4910

Bacon crisp

EU

350

111

32

31

0,01

0,03

110

ex 16.02.4100, 16.02.5009

Herm. skinke og tunge

GSP

150

-

-

-

0,01

0,01

-

ex. 16.02.5009

Corned beef

WTO

200

60

30

25

0,03

0,01

123

17.03.1010/9010

Melasse

GSP

40 000

40 000

100

100

0,03

0,01

52 750

20.05.4003/4009/ex. 5901

Herm. erter, snittebønner, brekkbønner

GSP

350

75

21

16

0,01

0,01

81

ex. 20.05.9908

Herm grønnsaksblandinger

GSP

150

24

16

20

0,01

0,01

890

20.05.2091

Poteter, halvfabrikata til snacks

EU

3 000

1 673

56

59

0,01

0,01

1 673

20.09.7100/7900

Eplekonsentrat industriformål

EU

3 300

3 299

100

99

3,70

3,03

8 199

ex. 20.09.8999

Blåbærkonsentrat

EU

200

71

35

32

0,01

0,01

339

20.09.7900

Eplesaft

EFTA

400

-

-

-

0,01

0,01

-

1 Kvotestørrelse og registrert kvoteimport innenfor kvoten er oppgitt i tonn. For levende dyr er kvoten oppgitt i antall (stk) og for planter er kvoten oppgitt i verdi (mill. kroner).

2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp, er varen ikke fordelt ved auksjon. Varen kan være fordelt etter annen fordelingsmetode eller ikke fordelt på grunn av manglende interesse i markedet.

3 Kilde: Statistisk sentralbyrå.

4 Kvantum er kalkulert som kjøtt med bein.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Til forsiden