Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019 — Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Til innhaldsliste

2 Løyving for universitet og høgskolar

Tabell 2.1 Løyving per universitet og høgskole i 2019

(i 1 000 kroner)

Institusjon

Løyving

Statlege verksemder

Nord universitet

1 402 484

Noregs miljø- og biovitskaplege universitet

1 295 608

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet

6 716 228

OsloMet – storbyuniversitetet

2 449 494

Universitetet i Agder

1 478 507

Universitetet i Bergen

3 606 474

Universitetet i Oslo

5 688 113

Universitetet i Stavanger

1 619 758

Universitetet i Søraust-Noreg

1 847 245

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet

3 292 648

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

185 352

Høgskolen i Molde, vitskapleg høgskole for logistikk

242 471

Noregs handelshøgskole

479 409

Noregs idrettshøgskole

208 252

Noregs musikkhøgskole

287 600

Høgskolen i Innlandet

1 134 438

Høgskulen på Vestlandet

1 996 909

Høgskulen i Volda

360 807

Høgskolen i Østfold

674 300

Kunsthøgskolen i Oslo

359 511

Samisk høgskole

93 292

Private verksemder

Det teologiske menighetsfakultet

90 847

Handelshøyskolen BI

347 771

VID vitenskapelige høgskole

358 789

Ansgar Teologiske Høgskole

23 372

Barratt Due musikkinstitutt – Høyskoleavdelingen og Unge talenter

26 579

Bergen Arkitekthøgskole

18 966

Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærarutdanning

123 830

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

9 774

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

2 576

Høgskolen for Ledelse og Teologi

9 939

Høyskolen Kristiania

203 327

Lovisenberg diakonale høgskole

100 226

Musikkteaterhøyskolen

4 190

NLA Høgskolen

216 126

Norges Dansehøyskole

12 786

Steinerhøyskolen

15 190

Til forsida av dokumentet