Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652

Til innhaldsliste

2 Oversikt over fullmakter som gjelder meir enn eit budsjettår

Fullmakter

Oversikta under viser dei fullmakter som departementet har fått og som gjeld for meir enn eitt budsjettår. Fullmaktene gjeld næringsavtalene.

Fullmakter som gjeld næringsavtalene

Heimel

Innhald

Prop. 200 S (2020–2021)/ Innst. 657 S (2020–2021)

Jf. vedtak 1264 den 16. juni 2021.

Landbruks- og matdepartementet gis fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til det framlagte forslag til jordbruksoppgjør, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2022.

Prop. 189 S (2020–2021) / Innst. 628 S (2020–2021)

Jf. vedtak 1266 den 16. juni 2021.

Stortinget gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den foreslåtte reindriftsavtalen, og som er knyttet til bevilgninger i 2022.

Til forsida av dokumentet