Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

3 Bistand gjennom ikke-norske, ikke-statlige organisasjoner og stiftelser i 2020

Figur 3.1 Bistand gjennom ikke-norske, ikke-statlige organisasjoner/stiftelser1 fordelt på kapittel og post, 20202 (1 000 kroner)

Figur 3.1 Bistand gjennom ikke-norske, ikke-statlige organisasjoner/stiftelser1 fordelt på kapittel og post, 20202 (1 000 kroner)

1 Internasjonale, lokale og nasjonale NGOer i andre donorland.

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk: https://resultater.norad.no/no

Til dokumentets forside