Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

1 Bilateral bistand i 2020

Figur 1.1 Øremerket bistand1 til største mottakerland i Afrika fordelt på kapittel og post, 20202 (i 1000 kr)

Figur 1.1 Øremerket bistand1 til største mottakerland i Afrika fordelt på kapittel og post, 20202 (i 1000 kr)

1 Inkluderer bilateral bistand, multi-bilateral bistand og triangulært samarbeid.

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk: https://resultater.norad.no/no

Figur 1.2 Øremerket bistand1 til største mottakerland i Asia fordelt på kapittel og post, 20202 (1 000 kroner)

Figur 1.2 Øremerket bistand1 til største mottakerland i Asia fordelt på kapittel og post, 20202 (1 000 kroner)

1 Inkluderer bilateral bistand, multi-bilateral bistand og triangulært samarbeid.

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk: https://resultater.norad.no/no

Figur 1.3 Øremerket bistand1 til Midtøsten fordelt på kapittel og post, 20202 (1 000 kroner)

Figur 1.3 Øremerket bistand1 til Midtøsten fordelt på kapittel og post, 20202 (1 000 kroner)

1 Inkluderer bilateral bistand, multi-bilateral bistand og triangulært samarbeid.

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk: https://resultater.norad.no/no

Figur 1.4 Øremerket bistand1 til største mottakerland i Latin-Amerika fordelt på kapittel og post, 20202 (1 000 kroner)

Figur 1.4 Øremerket bistand1 til største mottakerland i Latin-Amerika fordelt på kapittel og post, 20202 (1 000 kroner)

1 Inkluderer bilateral bistand, multi-bilateral bistand og triangulært samarbeid.

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk: https://resultater.norad.no/no

Figur 1.5 Øremerket bistand1 til hovedregionene fordelt på kapittel og post, 20202 (1 000 kroner)

Figur 1.5 Øremerket bistand1 til hovedregionene fordelt på kapittel og post, 20202 (1 000 kroner)

1 Inkluderer bilateral bistand, multi-bilateral bistand og triangulært samarbeid.

2 Det vil forekomme noe avvik mellom statsregnskapet og bistandsstatistikken.

Det vises til Norads hjemmesider for ytterligere statistikk: https://resultater.norad.no/no

Til dokumentets forside