Prop. 1 S (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 — Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

Til innholdsfortegnelse

6 Bistand som andel av BNI i OECD/DAC-land 20201

DAC land:

2020

Sverige

1,14

Norge

1,11

Luxembourg

1,02

Danmark

0,73

Tyskland

0,73

Storbritannia

0,70

Nederland

0,59

Frankrike

0,53

Sveits

0,48

Belgia

0,47

Finland

0,47

Japan

0,31

Canada

0,31

Irland

0,31

Østerrike

0,29

Island

0,29

New Zealand

0,27

Ungarn

0,27

Spania

0,24

Italia

0,22

Australia

0,19

Slovenia

0,17

Portugal

0,17

USA

0,17

Polen

0,14

Slovakia

0,14

Sør-Korea

0,14

Tsjekkia

0,13

Hellas

0,13

Total DAC

0,32

1 Basert på foreløpig rapporterte tall, tilgjengelig på https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/ development-finance-standards/official-development-assistance.htm

Til dokumentets forside