Prop. 1 S (2017–2018)

FOR BUDSJETTÅRET 2018 — Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over tiltak på 78-postene

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2017

Forslag 2018

Kap. 315 Frivillighetsformål

Frivillighet Norge

7 080

7 235

Noregs Ungdomslag

1 090

1 115

Sum

8 170

8 350

Kap. 322 Bygg og offentlige rom

A.C. Houens Fonds Diplom

300

300

European Norge

820

840

Oslo Arkitekturtriennale

890

910

ROM for kunst og arkitektur

1 680

1 720

Sum

3 690

3 770

Kap. 323 Musikk og scenekunst

Akershus Teater

6 950

7 105

Aktivitetsmidler for kor

3 000

Amatørteater- og frivillige teaterformål

20 800

25 900

Arne Bendiksen talentpris

100

100

ASSITEJ teaterkunst for barn og unge

1 540

1 575

BIT Teatergarasjen

7 470

7 635

Black Box Teater

2 500

2 555

Danse- og teatersentrum

4 660

4 765

Danseinformasjonen

4 840

4 945

Den internasjonale Ibsenprisen m.m.

5 990

6 120

Det Norske Kammerorkester

9 410

9 615

Det Norske Solistkor

10 000

10 220

Dramatikkens hus

15 750

15 910

Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse og Prinsesse Astrids Musikkpris

3 090

3 160

Edvard Grieg Kor

4 250

4 345

Figurteatret i Nordland

6 660

6 805

Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

6 110

6 245

Grieghallen – rehabilitering

4 470

3 970

Molde Internasjonale Jazzfestival – husleietilskudd

990

1 010

Music Norway

23 610

24 120

Nasjonal Jazzscene

9 870

10 080

Nordic Black Theatre

6 570

6 715

Nordland Teater – husleietilskudd

2 390

2 445

Norsk musikkråd

4 860

4 965

Norsk scenekunstbruk

15 680

16 020

Norsk Skuespillersenter

1 940

1 985

Ole Bull Akademiet

4 960

5 070

Ordning for kordirigenter

1 000

3 000

PRODA profesjonell dansetrening

2 630

Riksscenen – scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans

18 810

19 220

Scenekunst Østfold

8 120

8 295

Skuespiller- og danseralliansen

14 090

14 400

Stella Polaris

510

525

Stiftinga for folkemusikk og folkedans

12 890

13 170

Teater Innlandet – husleietilskudd

5 760

5 885

Teater Manu

15 460

15 800

Teaterhuset Avant Garden

8 110

8 285

Teatret Vårt – husleietilskudd

2 580

2 640

TrondheimSolistene

4 842

4 950

Valdres Sommersymfoni

1 980

2 025

Sum

279 432

297 205

Kap. 325 Allmenne kulturformål

Artica Svalbard

2 500

2 555

Dissimilis kultur- og kompetansesenter

4 140

4 230

Finsk-norsk kulturinstitutt

140

145

Foreningen Norden, nordisk informasjonsvirksomhet

6 850

6 000

Fransk-norsk kultursamarbeid

610

625

Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre)

160

165

Kunnskapssenter for kulturnæringene

5 360

4 500

Leveld Kunstnartun

400

410

Melahuset, drift

4 540

4 640

Norges Døveforbund, kulturarbeid

1 380

1 000

Norsk teater- og orkesterforening (NTO)

500

510

Norsk-finsk kulturfond

340

350

Norsk-islandsk kultursamarbeid

1 600

1 635

Protestfestivalen, Kristiansand

300

300

Scene Finnmark

2 590

2 650

Stiftelsen Sound of Happiness, Kristiansand

500

500

UKM Norge

11 700

11 955

Voksenåsen – kulturvirksomhet

750

770

Sum

44 360

42 940

Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

Den norske Forfatterforening – ytringsfrihetspris

220

200

Kristelig Pressekontor (KPK)

520

400

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

3 230

2 500

Litteraturhuset i Bergen

2 070

2 110

Litteraturhuset i Fredrikstad

1 030

1 050

Litteraturhuset i Oslo

4 140

4 230

Litteraturhuset i Skien

300

310

NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet

15 300

25 630

Norsk barnebokinstitutt

9 650

9 860

Norsk Forfattersentrum

15 420

15 750

Sum

51 880

62 040

Kap. 328 Museum og visuell kunst

Astrup Fearnley Museet

1 020

1 045

Det Internasjonale Barnekunstmuseet

4 300

4 395

Bergen Kunsthall

9 300

9 505

Bomuldsfabriken Kunsthall

4 660

4 765

Designtreff BeyondRisør

260

265

Handlingsplan mot antisemittisme

1 070

01

Håndverksutdanning – samarbeid med KD og MD

2 140

2 190

Jødisk Museum i Oslo

5 630

6 850

Jødisk museum Trondheim

2 280

2 330

Kistefos-Museet

1 020

1 045

Kunstnernes Hus

9 230

9 430

Nordisk kunstnarsenter Dale (NKD)

3 760

3 845

Norsk Skogfinsk Museum

2 910

2 975

Norwegian Crafts

3 720

3 800

Office for Contemporary Art, Norway (OCA)

17 730

18 115

Fullriggeren Sørlandet

0

7 530

Skoleskipet Christian Radich

0

7 585

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

0

8 330

Skibladner

2 500

2 555

Statens Kunstutstilling, Norske Billedkunstnere

4 810

4 915

Vestfossen Kunstlaboratorium

2 710

2 770

Årets norske museum

70

70

Sum

79 120

104 310

Kap. 329 Arkivformål

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

5 860

5 990

VID historiske arkiv/Misjonsarkivet

1 420

1 450

Stiftelsen ASTA

1 130

1 155

Sum

8 410

8 595

Kap. 334 Film- og medieformål

Det Europeiske Audiovisuelle Observatoriet2

340

0

Eurimages – Europarådets samproduksjonsfond2

5 470

0

Internasjonalt Samisk Filminstitutt

4 540

5 140

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar

290

290

Nordisk Film & TV Fond2

11 280

0

Nordiske Mediedager

420

430

Telefonavis Norges Blindeforbund

630

0

Sum

22 970

5 860

Kap. 341 Tilskudd til trossamfunn m.m.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

3 660

3 730

Islamsk Råd Norge

1 300

0

Norges Kristne Råd

2 945

3 000

Kurs for religiøse ledere

475

480

Utlysning midler til dialogtiltak m.m.

3 610

5 000

Sum

11 990

12 210

1 Tilskuddet forvaltes av Jødisk Museum i Oslo

2 Tilskuddene er overført til kap. 334, post 75

Til dokumentets forside