Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 101 S (2017–2018)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klima-kvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker

Til innholdsfortegnelse

8 Gjennomføring i norsk rett

Auksjonsforordningen er gjennomført i norsk rett. Deltakelse i en EØS-komitébeslutning om nye tilpasninger til auksjonsforordningen og inngåelse av tilknytningsavtaler til de to felles innkjøpsavtalene medfører ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.

Til dokumentets forside