Prop. 11 L (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse)

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til de enkelte bestemmelsene i lovforslaget

Til midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 10 annet ledd

Forslaget til endring i § 10 annet ledd innebærer at loven gis virkning frem til 1. mai 2022.