Prop. 123 S (2015–2016)

Kommuneproposisjonen 2017

Til innholdsfortegnelse

10 Oversikt over ferjesamband i inntektssystemet for 2017

Dette vedlegget gir en oversikt over ferjesamband som vil inngå i utgiftsutjevningen i inntektssystemet for 2017. Listen omfatter fylkeskommunale ferjesamband som er i helårsdrift i 2016.

Et ferjesamband er her definert som én eller flere ferjestrekninger som til sammen utgjør et sammenhengende ruteområde for ett eller flere fartøy. Dersom et fartøy har det alt vesentlige av trafikken i et ruteområde, men en sjelden gang tar enkeltturer på et naboruteområde trafikkert av andre fartøy, blir dette regnet som to samband.

Kommunale og private samband som finansieres delvis med fylkeskommunale tilskudd er ikke inkludert.

Tabell 10.1 viser antall ferjesamband per fylkeskommune i kriteriedata for inntektssystemet i 2016 og 2017. Forskjellen mellom tallene for 2016 og 2017 skyldes nedlegging av ferjesamband, og korrigeringer for kommunale samband og ferjer som ikke er i helårsdrift, sammenslåing av samband etter kvalitetssikring av listen hos Statens vegvesen og nye samband som er lagt til i kvalitetssikringen.

Tabell 10.1 Antall ferjesamband i kriteriedata til inntektssystemet per fylkeskommune.

Fylkeskommune

Samband i inntektssystemet 2016

Samband i inntektssystemet 2017

Østfold

0

0

Akershus

0

0

Oslo

0

0

Hedmark

0

0

Oppland

1

1

Buskerud

0,5

0,5

Vestfold

0,5

0,5

Telemark

0

0

Aust-Agder

0

0

Vest-Agder

2

2

Rogaland

7

5

Hordaland

16

16

Sogn og Fjordane

7

6

Møre og Romsdal

20

20

Sør-Trøndelag

5

5

Nord-Trøndelag

6

6

Nordland

23

22

Troms

12

12

Finnmark

6

4

Landet

106

100

Listen over alle enkeltsamband er vist i tabell 10.2.

Det er flere tilfeller av bilførende båtruter, og noen tilfeller der ferjer brukes i båtruter. Bilførende båtruter er ikke inkludert i listen over ferjesamband. Departementet vil fram mot statsbudsjettet for 2017 avklare om noen av disse sambandene bør telles med i kriteriedata for ferjer, eller om de inngår i regnskapstallene og kriteriedata for båter. Dette kan føre til endringer i listen over ferjesamband i inntektssystemet for 2017.

Tabell 10.2 Ferjesamband i utgiftsutjevningen i inntektssystemet.

Fylke

Ferjesamband

Oppland

Tangen – Horn

Buskerud/Vestfold

Svelvik – Verket

Vest-Agder

Launes (Hidra) – Kvellandstrand

Vest-Agder

Abelnes – Andabeløy

Rogaland

Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa

Rogaland

Mekjarvik – Kvitsøy

Rogaland

Stavanger – Tau

Rogaland

Utsira – Haugesund

Rogaland

Stavanger – Vassøy

Hordaland

Masfjordnes – Duesund

Hordaland

Hatvik – Venjaneset

Hordaland

Halhjem – Våge

Hordaland

Krokeide – Hufthamar

Hordaland

Husavik – Sandvikvåg

Hordaland

Kvanndal – Utne – Kinsarvik

Hordaland

Jondal – Tørvikbygd

Hordaland

Gjermundshamn – Varaldsøy – Årsnes

Hordaland

Fedje – Sævrøy

Hordaland

Leirvåg – Sløvåg

Hordaland

Langevåg – Buavåg

Hordaland

Skånevik – Matre – Utåker

Hordaland

Skjersholmane – Ranavik

Hordaland

Jektevik – Nordhuglo – Hodnanes

Hordaland

Fjelberg – Sydnes – Utbjoa – (Skjersholmane)

Hordaland

Klokkarvik – Lerøy – Bjelkarøy – Hjellestad

Sogn og Fjordane

Askvoll – Fure – Gjervik – Værlandet

Sogn og Fjordane

Daløy – Haldorneset

Sogn og Fjordane

Hisarøy – Mjånes

Sogn og Fjordane

Isane – Stårheim

Sogn og Fjordane

Måløy – Oldeide – Husevågøy

Sogn og Fjordane

Rysjedalsvika – Rutledal – Krakhella

Møre og Romsdal

Eidsdal – Linge

Møre og Romsdal

Sykkylven – Magerholm

Møre og Romsdal

Larsnes – Åram – Voksa – Kvamsøya

Møre og Romsdal

Årvik – Koparnes

Møre og Romsdal

Hareid – Sulesund

Møre og Romsdal

Volda – Lauvstad

Møre og Romsdal

Hundeidvik – Festøy

Møre og Romsdal

Sæbø – Leknes – Standal – Trandal

Møre og Romsdal

Stranda – Liabygda

Møre og Romsdal

Skjeltene – Lepsøya – Haramsøya

Møre og Romsdal

Brattvåg – Dryna – Fjørtofta – Harøya

Møre og Romsdal

Solholmen – Mordalsvågen

Møre og Romsdal

Aukra – Hollingsholmen

Møre og Romsdal

Småge – Orta – Finnøya – Sandøya – Ona

Møre og Romsdal

Molde – Sekken

Møre og Romsdal

Åfarnes – Sølsnes

Møre og Romsdal

Kvanne – Rykkjem

Møre og Romsdal

Arasvika – Hennset

Møre og Romsdal

Seivika – Tømmervåg

Møre og Romsdal

Edøya – Sandvika

Sør-Trøndelag

Flakk – Rørvik

Sør-Trøndelag

Brekstad – Valset

Sør-Trøndelag

Dypfest – Tarva

Sør-Trøndelag

Sula – Mausund – Dyrøy

Sør-Trøndelag

Garten – Storfosna – Leksa – Værnes

Nord-Trøndelag

Levanger – Hokstad

Nord-Trøndelag

Ølhammeren – Seierstad

Nord-Trøndelag

Hofles – Geisnes – Lund

Nord-Trøndelag

Gutvik – Skei

Nord-Trøndelag

Borgan – Ramstadlandet

Nord-Trøndelag

Eidshaug – Gjerdinga

Nordland

Vennesund – Holm

Nordland

Horn – Andalsvåg

Nordland

Horn – Igerøy / Igerøy – Tjøtta

Nordland

Tjøtta – Forvik

Nordland

Mosjøen – Hundhåla – Dagsvik

Nordland

Søvik – Austbø – Herøy – Brasøy

Nordland

Sandnessjøen – Dønna – Løkta

Nordland

Nesna – Levang

Nordland

Nesna – Nesnaøyene

Nordland

Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Lovund

Nordland

Stokkvågen – Træna

Nordland

Jektvik – Kilboghamn

Nordland

Rødøybassenget (Nordnesøy – Kilboghamn)

Nordland

Forøy – Ågskardet

Nordland

Ørnes – Vassdalsvik – Meløysund – Bolga – Støtt

Nordland

Sund – Horsdal – Sørarnøy

Nordland

Festvåg – Misten

Nordland

Svolvær – Skrova

Nordland

Digermulen – Finnvik

Nordland

Melbu – Fiskebøl

Nordland

Solfjellsjøen – Vandve

Nordland

Brønnøysund – Sauren

Troms

Refsnes – Flesnes

Troms

Stangnes – Sørrollnes

Troms

Stornes – Bjørnerå

Troms

Bellvik – Vengsøy

Troms

Mikkelvik – Bromnes

Troms

Lyngenferga (Lyngseidet – Olderdalen)

Troms

Rotsund – Havnnes – Uløybukt

Troms

Storstein – Nikkeby – Lauksundskaret

Troms

Ullsfjorden (Breivikeidet – Svensby)

Troms

Hansnes – Stakkvik

Troms

Hansnes – Karlsøy – Vannøy

Troms

Grytøy – Sandsøy – Bjarkøy

Finnmark

Øksfjord – Bergsfjord – Sør-Tverrfjord / Øksfjord – Tverrfjord

Finnmark

Øksfjord – Hasvik

Finnmark

Akkarfjord – Kjerringholmen

Finnmark

Korsfjord – Nyvoll

Til dokumentets forside