Prop. 123 S (2015–2016)

Kommuneproposisjonen 2017

Til innholdsfortegnelse

8 Veksttilskudd 2017

Veksttilskuddet gis til kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig befolkningsvekst over en gitt vekstgrense. Som omtalt i kapittel 7.7.4, foreslås vekstgrensen redusert med 0,1 prosentpoeng fra 1,5 pst. i 2016 til 1,4 pst. i 2017. I tillegg må kommunene ha skatteinntekter under 140 pst. av landsgjennomsnittet. Veksttilskuddet gis som en sats per innbygger over vekstgrensen. Satsen i 2016 er 56 485 kroner og satsen videreføres i 2017 på samme nivå. Tabell 8.1 viser hvilke kommuner som vil motta veksttilskuddet i 2017 og størrelsen på tilskuddet. Beløpene er i 2016-kroner.

Tabell 8.1 Veksttilskudd i 2017. Beløp i 2016-kroner.

Innbyggere per 1.1.2016

Befolkningsvekst 2013–2016

Antall innbyggere over vekstgrense

Tilskudd (1 000 kr)

0111 Hvaler

4 511

1,74 %

15,2

856

0123 Spydeberg

5 736

1,57 %

9,8

553

0135 Råde

7 357

1,42 %

1,2

69

0137 Våler

5 186

2,21 %

41,9

2 369

0138 Hobøl

5 382

2,62 %

65,7

3 713

0211 Vestby

16 732

2,35 %

159,2

8 994

0214 Ås

18 992

2,63 %

234,0

13 216

0221 Aurskog-Høland

15 914

1,41 %

1,4

78

0226 Sørum

17 443

2,15 %

131,4

7 423

0227 Fet

11 374

1,71 %

35,2

1 990

0228 Rælingen

17 426

2,00 %

104,9

5 924

0230 Lørenskog

36 368

1,95 %

200,3

11 315

0235 Ullensaker

34 189

2,51 %

377,9

21 344

0236 Nes

20 783

1,60 %

40,7

2 298

0237 Eidsvoll

23 811

2,45 %

250,5

14 148

0238 Nannestad

12 267

2,16 %

93,3

5 271

0239 Hurdal

2 837

1,85 %

12,8

725

0301 Oslo

658 390

1,81 %

2674,2

151 051

0604 Kongsberg

27 013

1,43 %

7,9

448

0612 Hole

6 767

1,54 %

9,7

550

0618 Hemsedal

2 422

2,88 %

35,9

2 030

0627 Røyken

21 492

2,29 %

192,2

10 859

0713 Sande

9 297

1,71 %

29,1

1 647

0719 Andebu

5 937

2,30 %

53,2

3 008

0821 Bø

6 101

1,75 %

21,6

1 218

0904 Grimstad

22 550

1,45 %

12,3

694

0926 Lillesand

10 577

1,78 %

40,1

2 265

0928 Birkenes

5 147

1,41 %

0,3

15

1001 Kristiansand

88 447

1,54 %

126,5

7 143

1032 Lyngdal

8 497

1,98 %

49,5

2 796

1102 Sandnes

74 820

2,22 %

615,1

34 744

1119 Hå

18 591

1,78 %

69,8

3 941

1121 Time

18 572

2,12 %

134,5

7 598

1122 Gjesdal

11 853

2,40 %

118,5

6 694

1130 Strand

12 464

1,61 %

25,8

1 456

1141 Finnøy

3 221

2,23 %

26,7

1 506

1142 Rennesøy

4 856

1,68 %

13,7

773

1222 Fitjar

3 140

1,76 %

11,3

636

1227 Jondal

1 104

1,82 %

4,6

259

1243 Os

19 742

2,86 %

287,7

16 251

1244 Austevoll

5 118

1,89 %

25,2

1 426

1245 Sund

6 975

2,31 %

63,2

3 567

1246 Fjell

24 870

2,23 %

206,7

11 675

1247 Askøy

28 380

1,89 %

138,6

7 831

1256 Meland

7 812

2,07 %

52,1

2 942

1259 Øygarden

4 852

2,07 %

32,4

1 831

1263 Lindås

15 607

1,74 %

53,0

2 995

1420 Sogndal

7 839

1,59 %

14,8

835

1433 Naustdal

2 840

1,54 %

3,9

219

1516 Ulstein

8 430

2,07 %

56,6

3 199

1529 Skodje

4 620

2,56 %

53,8

3 040

1531 Sula

8 952

2,16 %

67,7

3 824

1532 Giske

8 094

2,39 %

79,9

4 512

1547 Aukra

3 518

1,76 %

12,5

707

1601 Trondheim

187 353

1,40 %

2,6

149

1620 Frøya

4 799

2,12 %

34,7

1 957

1657 Skaun

7 755

2,78 %

106,9

6 036

1663 Malvik

13 738

1,64 %

32,5

1 836

1902 Tromsø

73 480

1,46 %

42,4

2 397

2023 Gamvik

1 139

2,33 %

10,6

597

2027 Nesseby

959

2,83 %

13,7

774

Hele landet

5 213 985

1,06 %

420 217

Til forsiden