Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 3 L (2019–2020)

Endringer i passloven (passgebyr)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget forutsettes iverksatt med virkning fra 1. januar 2020, og vil gi en beregnet inntekt for 2020 på om lag 409 mill. kroner. Politiets utgifter til produksjon og distribusjon av pass og nasjonale ID-kort i 2020 er beregnet til om lag 460 mill. kroner.

De foreslåtte gebyrsatsene innebærer en svak underdekning de nærmeste årene, og deretter en svak overdekning. Differansen på drøyt 50 mill. kroner i 2020 håndteres innenfor politiets gjeldende budsjettrammer. Dette vil også garantere at personer som fornyer passet før innføringen av nytt saksbehandlingssystem ikke belastes investeringskostnader for dette.

De foreslåtte gebyrendringene anses ikke å ha administrative konsekvenser av betydning.