Prop. 3 L (2019–2020)

Endringer i passloven (passgebyr)

Proposisjonen inneholder forslag til oppjustering av de lovfestede gebyrene for pass fra 1. januar 2020. For pass til personer over 16 år foreslås gebyret endret fra 450 til 570 kroner. For pass til personer under 16 år foreslås gebyret endret fra 270 til 342 kroner. Endringsforslagene har sin bakgrunn i at politiets utgifter til passutstedelse har økt vesentlig som følge av nødvendige tiltak for å styrke sikkerheten i utstedelsesprosessen. I 2020 vil utgiftene øke ytterligere. De gjeldende passgebyrene har stått uendret siden 2008, og reflekterer ikke dagens kostnadsnivå.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget